Tjeerd Talsma overleden

Tot ons leedwezen is op 1 november jongstleden Tjeerd Talsma, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, na een kort ziekbed overleden. Hij was lid van ons comité van aanbeveling en gaf het startsein voor het streekfonds op onze oprichtingsbijeenkomst in april. Wij delen in het verlies.

Namens het bestuur

H. Abma, voorzitter.

Share