Financiële jaarverslagen

Om inzicht te geven in het financiële reilen en zeilen zijn onder de knop “Streekfonds” vanaf heden de financiële jaarverslagen te vinden.

Rabo stopt met streekrekening

De Rabobank stopt de streekrekening: dit geldt voor alle streekfondsen in Nederland. Hoofdreden is de lage rente. Omdat het “verdienmodel” van de streekrekening berust op renteopbrengsten levert dit al langere tijd nauwelijks iets op. Ook zijn lagere overheden sinds de … Lees verder

Stilte in Waterland; nieuwe film

Het Streekfonds beschikt over een nieuwe korte promotiefilm met als thema: stilte in Waterland. De film is, zoals onze eerdere films, gemaakt door Jan van IJken. Stilte is een schaars goed, ook in Waterland. Het is een alom erkende voorwaarde … Lees verder

Streekfonds nu ook op Facebook

Communicatie is van vitaal belang voor het bereiken van de doelen die het Streekfonds zich stelt.Daarom is nu ook een pagina “Streekfonds Waterland” op Facebook aangemaakt. Zo kunnen we sneller, beter en met meer mensen communiceren. En hopen zo meer … Lees verder

Koninklijke Onderscheiding voor Theunis Piersma

Theunis Piersma, trekvogelecoloog en eminent wetenschapper, is koninklijk onderscheiden. Met zijn verhaal over de trek van de grutto en het belang van ons land voor deze weidevogel voorzag hij de openingsbijeenkomst van het Streekfonds, nu een jaar geleden, van een … Lees verder

Nieuwe promotiefilm Streekfonds

Het Streekfonds beschikt over een nieuwe promotiefilm: ras-Amsterdammer André Stuyfersant vertelt (en laat zien) waarom Waterland zo belangrijk is. Van de film bestaat een lange en een korte versie. De lange versie is bedoeld voor bijeenkomsten, de korte voor internet. … Lees verder

Streekfonds plaatst plas-dras pomp op zonne- energie.

OP 28 april is in het weiland van boer Cor Knip te Zuiderwoude een plas-draspomp op zonne-energie in werking gesteld. De aanschaf van de pomp is gefinancierd door het streekfonds: het eerste concrete project! Friso de Zeeuw, ambassadeur van het … Lees verder

Streekfonds verwerft ANBI-status

Met ingang van 1 januari 2017 heeft het Streekfonds de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Bijdragen ter ondersteuning van het Fonds worden vanaf nu fiscaal vriendelijk behandeld. Het heeft (te) lang geduurd voordat dit rond was: de … Lees verder

Manja Verhorst legt ambassadeurschap neer

Manja Verhorst – van Leeuwen heeft besloten per 1 december het ambassadeurschap voor het Streekfonds neer te leggen. Samen met het bestuur heeft zij geconcludeerd dat de functie niet altijd voldoende ruimte biedt voor een werkwijze en met het initiatief … Lees verder

Tjeerd Talsma overleden

Tot ons leedwezen is op 1 november jongstleden Tjeerd Talsma, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, na een kort ziekbed overleden. Hij was lid van ons comité van aanbeveling en gaf het startsein voor het streekfonds op onze oprichtingsbijeenkomst in april. … Lees verder