Rapporten en adviezen

Onderzoek uitbreidingsruimte veehouderij (Arcadis). September 2013.

Advies vergroening – van zes organisaties: Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Nederland, De 12 Landschappen, Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu. Juli 2013.

Impact groei melkveehouderij op weidegang en landschap (Alterra). December 2014.

Op weg naar een natuurinclusieve landbouw (Alterra). September 2015.

Beïnvloeden landgebonden broeikasgasemissies. (Tijdschrift Landschap, wetenschappelijk onderzoek). 2010.

Versnelling duurzame veehouderij. (SER) Oktober 2016


Share