Pers

Streekfonds Waterland versterkt natuur
Parool, april 2016

Prof. David Klein over effectieve natuurbescherming
Youtube april 2016

Feestelijke start streekfonds
Ons streekblad maart 2016

Verloren natuur moet terug
Interview Noord-Hollands Dagblad, 12 maart 2016

Klimaatakkoord vereist duurzame landbouw
Leeuwarder Courant, dec. 2015

Meer boeren nodig voor weidevogelbeheer

Friesch Dagblad, maart 2015

Intensieve landbouw maakte onze weilanden leeg, stil en kaal
NRC, 19 maart 2015

We moeten niet inschikken maar kiezen.
Volkskrant, juni 2016

Straks is het echte Friesland verdwenen.
NRC, augustus 2016
 
Melkveehouderij kan beter zonder subsidie
Volkskrant, augustus 2016

Politiek schiet tekort in beleid biodiversiteit
Leeuwarder Courant, september 2016

Ruilverkaveling 2.0 voor weerbaar landschap
Trouw, september 2016

Biologisch: óók voor het geld
NRC, januari 2017

Streekfonds plaatst plas-draspomp op zonne-energie
NHD, maart 2017

Koninklijke onderscheiding voor Theunis Piersma
Rijksuniversiteit Groningen, april 2017


Share