Comité van aanbeveling

Haig Balian, directeur Artis.

Roelof Balk, directeur Fonds Cultuur + Financiering; voormalig directeur Nationaal Groenfonds; specialist publiek-private financiering.

Prof.dr. Frank Berendse, voorzitter Heimans en Thijsse Stichting en hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer, Wageningen UR.

Ernest Briët, directeur Landschap Noord-Holland.

Frans W. Evers, oud-directeur Natuurmonumenten/voorzitter MGA-netwerk.

Prof. Jeltsje van der Meer-Kooistra, hoogleraar Economie, Rijksuniversiteit Groningen.

Dr. Dick Melman, onderzoeker Agrarisch Natuurbeheer, Alterra, Wageningen UR.

Prof.dr. Theunis Piersma, hoogleraar Trekvogelecologie, RU Groningen.

Prof. dr. Joop Schaminée, hoogleraar Vegetatie, Bos- en Landschapsecologie, Wageningen UR.

Prof. dr. Matthijs Schouten, bijzonder hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer, Wageningen UR. Filosoof bij Staatsbosbeheer.

Katja Schuurman, actrice en programmamaker.

Prof. dr. Karlè Sýkora, emeritus hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie,  Wageningen UR.

Joost Wentink, voorzitter  Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart.

Mieke van der Weij, presentatrice.

Jan-Willem van der Windt, voedseldeskundige bedrijfsleven, persoonlijk en beroepsmatig en geïnteresseerd in het bewegen van mensen (Livit Orthopedie).

Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland.


Share