Projecten

Het fonds verleent morele en zo nodig financiële steun aan projecten die binnen haar doelstelling vallen. Voorbeelden daarvan zijn projecten gericht op de transitie naar duurzame landbouw, het ontstaan van bloemrijk grasland, en  herstel van het historisch verkavelingspatroon. Het bevorderen van “extensieve” recreatie, bijvoorbeeld door het creëren van wandelpaden wordt gesteund.

Projecten gericht op het betrekken van de mensen bij Waterland, zoals actieve deelname van ouderen en educatie van jongeren kunnen rekenen op belangstelling. Het mogelijk maken van natuurbeleving door bijvoorbeeld vogelkijkhutten of een deelname aan een poldertocht valt eveneens binnen de doelstellingen het fonds.

En er zijn vast nog meer creatieve ideeën die kunnen helpen met het behoud van het mooie Waterland!

 


Share