Verkavelingsstructuur

In bepaalde gebieden is de oorspronkelijke verkaveling (de manier waarop gronden werden verdeeld aan boeren) nog te zien. Sommige kavelstructuren stammen nog uit de Middeleeuwen. In de loop der jaren is de indeling veel rationeler geworden en de kavels groter. Het streekfonds stimuleert projecten die Middeleeuwse kavelstructuren  weer zichtbaar maken of herstellen.

Share