Vogelkijkhutten

Waterland is, ondanks de afname van populaties, nog steeds een walhalla voor de liefhebber van weidevogels. Niet alleen de vochtige weilanden, ook de Gouwzee en het Markeermeer zijn voor vogels van onschatbare waarde. Vooral vanaf augustus bezoeken tienduizenden wintergasten deze wateren om er te rusten en naar voedsel te zoeken. Eendensoorten, zoals de kuifeend, tafeleend, smient en brilduiker zijn er dan in overvloed. Maar vogels willen niet gestoord worden. Vanuit vogelkijkhutten kunt u ze rustig gade slaan zonder dat de vogels er last van hebben.

Share