Rabo stopt met streekrekening

De Rabobank stopt de streekrekening: dit geldt voor alle streekfondsen in Nederland. Hoofdreden is de lage rente. Omdat het “verdienmodel” van de streekrekening berust op renteopbrengsten levert dit al langere tijd nauwelijks iets op. Ook zijn lagere overheden sinds de crisis verplicht te bankieren bij de Nederlandse Bank, waardoor deze partijen geen gebruik meer kunnen maken van de streekrekening.
Ondanks de geringe betekenis van de streekrekening voor de inkomsten van het Streekfonds betreurt het bestuur toch deze stap. Immers iets is beter dan niets en mogelijk gaat de rente in een wat verdere toekomst toch wel weer stijgen. Anderzijds heeft het bestuur begrip er begrip voor dat de Rabo een niet-effectieve dienst opgeeft. Bovendien heeft de bank zich bereid verklaard op incidentele basis via het coöperatiefonds geschikte specifieke projecten te willen ondersteunen.De samenwerking zal dus blijven.
Het bestuur dankt de Rabo voor de steun die het Fonds in het verleden via de streekrekening heeft genoten en hoopt op een blijvend vruchtbare relatie voor de toekomst.

Teksten op deze site en ander promotiemateriaal zal aangepast worden aan de nieuwe situatie. Dit zal enige tijd nemen.

Share