Streekfonds plaatst plas-dras pomp op zonne- energie.

OP 28 april is in het weiland van boer Cor Knip te Zuiderwoude een plas-draspomp op zonne-energie in werking gesteld. De aanschaf van de pomp is gefinancierd door het streekfonds: het eerste concrete project! Friso de Zeeuw, ambassadeur van het Streekfonds, stelde de pomp in werking in aanwezigheid van publiek, pers, de directeur van Landschap Noord-Holland Ernest Briët en het voltallig streekfondsbestuur.

Natte veenweide is van groot belang voor net gearriveerde weidevogels. Ze vinden er voedsel en bescherming tegen predators zoals de vos. Water wordt uit de sloot over het land gepompt. Gewoonlijk gebeurt dat met met een trekker. Maar dat is tijdrovend en moeilijk: de zachte ondergrond kan het gewicht van de trekker niet dragen. Daarom is een op zonne- energie aangedreven pomp ideaal.

Inmiddels is een tweede plas-draspomp geplaatst bij boer Smit te Zunderdorp. Op deze manier draagt het fonds bij aan het behoud van de weidevogel in ons mooie Waterland!

Share