Streekfonds verwerft ANBI-status

Met ingang van 1 januari 2017 heeft het Streekfonds de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Bijdragen ter ondersteuning van het Fonds worden vanaf nu fiscaal vriendelijk behandeld. Het heeft (te) lang geduurd voordat dit rond was: de oorzaak lag in een tussentijdse wijziging van van de eisen die de fiscus stelt aan de statutaire omschrijving van de wijze waarop over een financieel overschot wordt beschikt bij -onverhoopte- beëindiging van het fonds. Aanpassing van de statuten en het verlijden van de akten heeft weer veel tijd gevergd. Maar nu zijn we dus zover dat u uw steun fiscaal kunt verrekenen. Voor details kunt u contact opnemen met onze penningmeester via info@streekfondswaterland.nl

Share