Streekfonds

Het streekfonds heeft als doelstelling het verlenen van financiële en morele steun  aan projecten gericht op  het behoud van het Waterlands landschap. Om praktische redenen beperkt het fonds zich vooralsnog tot een beperkt gebiedsdeel van  geografisch Waterland. Voor  financiële ondersteuning gelden specifieke criteria. Na de procedure kan een bijdrage toegekend worden.

Share