Doel

De Stichting Streekfonds Waterland heeft als doel het behoud en versterken van het unieke, maar kwetsbare landschap in Waterland. Het is een burgerinitiatief. De doelstelling is ambitieus. Er moet nog veel werk worden verzet en dat kan zij niet zelf. Zij doet dat samen met andere organisaties of particulieren en kan daarbij een verbindende rol vervullen. De stichting beheert het Streekfonds. Dit fonds wordt gevoed met geld uit particuliere bron of afkomstig van overheden. Als particulier kunt u bijdragen door een gift, donatie of  legaat.

Share