Gebied

Het gebied wordt begrensd in het zuiden door de ring Amsterdam, in het westen door de provinciale weg N247 en in het noorden door Zeevang/Oosthuizen.

Het gebied wordt begrensd in het zuiden door de ring Amsterdam, in het westen door de
provinciale weg N247 en in het noorden door Zeevang/Oosthuizen.

Het ‘Streekfondsgebied’ ligt ingebed tussen Amsterdam, de provinciale weg N247, Oosthuizen en het Markermeer.

Het is een van de mooiste en rijkste landschappen van Nederland: een eeuwenoud veenweidegebied met nog middeleeuwse verkavelingspatronen, afgewisseld door kleine droogmakerijen. Er liggen prachtig dorpen, sommige met schilderachtige houten huizen. Er zijn verschillende overstromingen geweest, waarvan de sporen nog steeds te vinden zijn in het landschap.

Het heeft een grote verscheidenheid aan (weide)vogels. In Waterland groeien bijzondere planten, omdat het gebied vroeger in verbinding stond met de zee.

Share