Bijdragen

Wilt u het fonds meer dan alleen moreel steunen?

Uw bijdrage is van harte welkom. Daarvoor bestaan grofweg twee wegen: uw directe bijdrage op de rekening van het streekfonds, en/of het  gebruik maken van de streekrekening.

Het Streekfonds is door de fiscus erkend als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw bijdrage op een fiscaal vriendelijke manier wordt behandeld. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester via info@streekfondswaterland.nl


Share