Direct bijdragen

Direct bijdragen kunt u door een gift, donatie of legaat. Dit kunt u (doen) storten op de rekening van het streekfonds:  IBAN: NL 11 RABO 0109 1655 00. Geeft u een vaste jaarlijkse bijdrage gedurende minstens vijf jaar dan kunt u deze bijdrage aftrekken van uw belasting. Het streekfonds heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Overweegt u op deze wijze bij te dragen, of heeft u andere vragen rond bijdragen, neemt u dan contact op met de penningmeester via info@streekfondswaterland.nl


Share