Streekfonds Waterland

Voor behoud en versterking  van een uniek cultuurlandschap

Het Streekfonds Waterland is officieel van start gegaan op vrijdag 22 april 2016 in de Broeker kerk! Voor het verhaal en de foto’s zie Nieuws.


De Stichting Streekfonds Waterland heeft als doel het behoud en versterken van het
kwetsbare landschap van Waterland, een uniek cultuurhistorisch erfgoed. De stichting beheert het Streekfonds.

Projecten die binnen de doelstelling van het fonds vallen kunnen rekenen op morele en, indien nodig, financiële steun.

Voor het toekennen van projectgelden uit het Streekfonds zijn criteria opgesteld. Voorstellen worden hieraan getoetst. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met het bestuur door een e-mail te sturen naar: info@streekfondswaterland.nl

Het Fonds is erkend als ANBI-instelling. Dit betekent dat uw financiële bijdrage op een fiscaal vriendelijke manier wordt behandeld. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester via info@streekfondswaterland.nl


Steun het fonds!

IBAN: NL 11 RABO 0109 1655 00


PNH_logo_cropStreekfonds Waterland wordt ondersteund door Provincie Noord-Holland.

Share